Var vänlig och vänd upp mobilen

Hållbarhet

Miljö- och hållbarhetsplan Blomgren TravelGroup

Vi på Blomgren TravelGroup arbetar kontinuerligt för att bidra till minskning av miljöbelastningen och öka hållbarheten inom resebranschen.

Resandet påverkar inte enbart miljön, det påverkar även människor, kultur och ekonomi. Genom engagemang och rätt ställda krav kan man åstadkomma förbättringar i flera led.
Att sluta resa är inte lösningen på miljöproblemen. Men, om man hjälps åt att förändra sättet att resa, så kan man minska miljöbelastningen och få mer hållbara lösningar.

Blomgren TravelGroup har idag ingen miljöcertifiering, men ambitionen är att vara minst lika engagerade och pålästa när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor som en miljöcertifierad resebyrå. Vår ambition längre fram är att genomgå en global hållbarhetscertifiering, Travel Life, som är anpassad till rese- och mötesbranschen. Ytterligare ett av våra bidrag är att ge information till våra företagskunder och resenärer om miljövänliga transporter, miljömärkta produkter och tjänster.

Det viktigast av allt är att tänka hållbarhet i stort och smått – varje insats räknas.

Miljö- och hållbarhetskrav internt

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete gäller inte bara externt. Kraven ställer vi även internt i vår dagliga verksamhet och i vår kontorsmiljö. Våra medarbetare är engagerade och tänker ur miljö- och hållbarhetsmässigt i alla led.

Några exempel på vad vi själva gör:
Vi är noga att välja rätt leverantörer och samarbetspartners.
Vid våra egna tjänsteresor prioriteras hållbarhet- och miljöaspekt.
Pappersförbrukning är minskad genom att använda dubbelsidiga utskrifter.
Färre utskrifter av e-post och nästan enbart i svart/vitt.
Resehandlingar, fakturor och brev skickas nästan uteslutande per e-post.
All belysning stängs av utanför kontorstid.
Enbart led och lågenergilampor används.
Vid inköp prioriteras miljöanpassade produkter och material.
Alla datorer är moderna och inställda på automatiska energisparlägen.
Städning av kontorets lokaler sker med miljövänliga produkter.
Källsortering av kontorsmaterial.

Miljö- och hållbarhetskrav externt

Ett större antal företag ställer högre krav på ett hållbart- och miljöanpassat resande. Det medför att mer miljövänliga transportmedel och tjänster kommer att spela en allt väsentligare roll i framtiden – en utveckling som Blomgren TravelGroup uppmuntrar.

Därför ställer vi också stora krav på underleverantörer och samarbetspartners. Vi informerar om vilka miljökrav som kunderna efterfrågar på deras produkter och tjänster. Våra underleverantörer och samarbetspartners är hotellkedjor, flygbolag, biluthyrningsföretag, rederier m.fl. det kan även gälla samarbetspartners utomlands.

Flera av våra partners i utlandet har vi ett nära samarbete med, speciellt vid gruppbokningar, möten och events. Vi efterfrågar och de erbjuder idag ett mer genomtänkt koncept, där miljö- och hållbarhetsaspekter tas med i ledet. Vi tänker även på social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet med respekt för lokalbefolkningen i det berörda landet. Det kan röra sig om hotell, restauranger, mat, sevärdheter och aktiviteter som alla baseras på samma hållbarhetsgrund.

Några exempel på leverantörers hållbarhetsarbete:

Flygbolag – Flera av de större flygbolagen gör stora ansträngningar och miljösatsningar för effektivare och mer miljövänliga flygningar. Men, flygtrafiken ses fortfarande som en av de största miljöbovarna, trots att den idag står för ca 2% av de globala utsläppen av koldioxid.

För att göra bra individuella miljöval när det gäller flygbokningar, så bör man boka avgångar med hög beläggning och välja bolag som flyger med nya effektiva plan. Då minskas koldioxidutsläppen.

Hotellkedjor – De flesta hotell och hotellkedjor har miljöcertifieringar ex. Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, Radisson Hospitality, Best Western m.fl.

Hyrbilsbolag – Flera av Sveriges ledande hyrbilsföretag arbetar aktivt med att förebygga och minska miljöbelastningen. Miljömål har lett dem från att tala om andelar miljöfordon i flottan till att beräkna den miljöpåverkan i fossil koldioxid som flottan har.

Tåg – En tågresa är både energieffektiv och miljövänlig med mycket låga utsläpp. Sveriges främsta tågleverantör är SJ köper 100 % förnybar el från vatten och vind till att driva tågen.

Båt/färja – En båtresa låter miljövänligt, men generellt så är sjöfarten ett av de smutsigaste transportmedlen, om man ser till utsläppen av svavel- och kväveoxider. Men, flera av våra mest kända rederier i Sverige gör numera stora miljösatsningar ex. Destination Gotland, Viking Line och Tallink – Silja Line.

Klimatkompensation – Tricorona

Blomgren TravelGroup samarbetar med Tricorona som kan erbjuda våra kunder klimatkompensation och miljöstatistik. I takt med att efterfrågan och priser på utsläppsrätter stiger, blir det intressantare för företag att satsa på förnybara bränslen och effektivare energianvändning.

Våra kunder tecknar själva ett avtal med Tricorona. Därefter förser vi på Blomgren TravelGroup, Tricorona med resestatistik där antal flyg-, tågsträckor, och destinationer anges. Det ligger sedan till grund för en årlig statistik som kunden får från Tricorona.

Läs mer på  http://www.tricorona.com

 

Önskar du mer information om vårt hållbarhetsarbete på Blomgren TravelGroup, är du välkommen att höra av dig till oss.