Var vänlig och vänd upp mobilen

​Stort intresse för svensk naturturism

Stort intresse för svensk naturturism i internationell press trots pandemin. Visit Sweden avslutade under 2020 en femårig insats på uppdrag av Näringsdepartementet och tillsammans med besöksnäringens aktörer för att positionera Sverige som Hållbar destination för Naturturism.

I denna satsning har fokus bland annat varit att bearbeta internationella medier. I satsningen nåddes målet att bli top tre när potentiella besökare spontant tänker på länder som erbjuder hållbara naturupplevelser. Sverige hamnar på andra plats efter Norge. Detta glädjande resultat visade en undersökning bland målgruppen som gjorts på de viktigaste besöksmarknaderna Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA.

”Naturturism – som ett sätt att koppla ifrån teknik och njuta av en långsammare livstakt – kommer att bli mer populärt. Att välja relativt outforskade platser på landsbygden att semestra på, framför bebyggda områden, förstärks också av COVID-19”, menar projektledare för programmet Hållbar Naturturism.

Det fortsatt starka intresset för upplevelser i naturen kan kopplas till starka trender som har framkommit i Visit Swedens senaste trendrapport som till exempel efterfrågan på paketerade och säkra äventyr. Även längtan efter äkta naturupplevelser och det växande engagemanget kring vårt klimat påverkar intresset för naturturismen.