Var vänlig och vänd upp mobilen

Affärsresandet spås en uppgång

Positiva tecken – Affärsresandet spås en uppgång. Den senaste mätningen visar att det nordiska affärsresandet förväntas öka framöver.

Ökningen i Sverige är tydlig. Finland ligger i topp följt av Norge och Danmark, enligt ett pressmeddelande. Att våra nordiska grannar förväntar sig en större ökning än vi i Sverige har nog att göra att vi utmärker oss genom att under pandemin ha stängt ner minst av länderna i Norden. När nu alla ser att vaccineringen med största sannolikhet möjliggör ett återupptagande av resandet, upplevs detta mer påtagligt i övriga Norden, säger Didrik von Seth, generalsekreterare för SRF i ett pressmeddelande.