Var vänlig och vänd upp mobilen

BRA uttalar sig angående flygbolagets företagsrekonstruktion

Mot bakgrund av att flygbolaget BRA i förra veckan ansökte om företagsrekonstruktion har det självklart uppstått en hel del frågor från er, våra resenärer. Vi publicerar därför följande uttalande från Sara Dahlqvist, kommersiell chef på BRA:

”Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget som påverkar flygbranschen som helhet, måste BRA agera för att säkra långsiktig finansiell stabilitet.
Därför lämnade vi i förra veckan in en ansökan om företagsrekonstruktion.

Vi har under de senaste två åren utvecklat vår affär inrikes parallellt med att vi startat upp ett nytt, lika stort, affärsområde med charterflygningar åt researrangörer.
Vi har dock på relativt kort tid stött på stora utmaningar på kostnadssidan kopplat till hög inflation, höga energipriser, svag svensk krona och höjda räntor.
Under sommaren har vi också drabbats av förseningar av flygplansleveranser på grund av global kapacitetsbrist på flygplan och reservdelar, vilket har resulterat i stora engångskostnader.

Målet med processen är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för verksamheten så att den viktiga flyginfrastrukturen i Sverige kan bevaras.

Företagsrekonstruktionen påverkar inte er som resebyrå eller våra gemensamma kunder.
Den dagliga verksamheten fortsätter precis som vanligt och våra resenärer berörs ej av beslutet.
Under torsdagen, i samband med att rekonstruktionsbeslutet offentliggjordes, drabbades vi dock av förseningar orsakade av fördröjd tankning.
Det i sin tur berodde på en oförutsedd förlängd ledtid från leverantören att godkänna våra betalningar.
Så fort situationen var löst kunde flygtrafiken återgå till det normala.

Beslutet påverkar varken kunder, bokningar eller tidtabeller.
Samtliga flygningar kommer att genomföras som planerat och aktuella bokningar fortsätter att gälla.
Våra gemensamma processer kopplat till bokning och betalning är oförändrade.

Resebyråer och kunder kan fortsätta att boka flyg med BRA.
Det finns inga planer på att ställa in flygavgångar, tvärtom kommer flygtrafiken att fortgå precis som vanligt.
Det går därför bra att boka framtida resor med oss på BRA.

Under torsdagskvällen 19:e oktober beviljade Solna tingsrätt vår ansökan om företagsrekonstruktion.
Det är ett kvitto på att tingsrätten bedömer att vi är ett livskraftigt bolag med goda förutsättningar för att lyckas med rekonstruktionen.

Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade under processens gång. På vår hemsida finns mer information för kunder att ta del av.
Vi på BRA ser fram emot ett fortsatt fint samarbete!”

Sara Dahlqvist
Kommersiell chef
BRA