Var vänlig och vänd upp mobilen

Bromma flygplats framtid

Inget beslut är ännu taget om Bromma flygplats. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har tagit emot utredningen om avvecklingen. Swedavia anser att det inte längre är lönsamt att bedriva Bromma flygplats.

Underlaget från utredaren lämnas till både regeringen och riksdagen. Utredningen presenteras efter att regeringen i april meddelade att man snabbt vill lägga ner Bromma flygplats. Om flygplatsen läggs ner innebär det att inrikestrafiken till och från flygplatsen flyttas till Arlanda flygplats.
Enligt utredaren Magnus Persson, har han inte haft i uppdrag att titta på Arlandas långsiktiga utveckling. Inte heller haft i uppdrag att komma till ett ställningstagande om Bromma ska avvecklas eller inte. Han understryker dock att många flygplatser blöder ekonomiskt och behöver förändrad verksamhet. Magnus Persson betonar också att det är utrikesflyget som kommer driva flygandet i framtiden.
På lång sikt är det globaliseringen som kommer avgöra vilken typ av flyg vi kommer att ha. Han säger också att regeringen och riksdagen bör kunna fatta beslut om Bromma flygplats inom ett år. Om beslut om nedläggning fattas innebär det att flygplatsen kan läggas ner 2025-2027.
Källa: aftonbladet.se