Var vänlig och vänd upp mobilen

Krafttag i passhanteringen

Krafttag i passhanteringen ska ge 70 000 nya tider. Polisen i region Stockholm har vidtagit flera åtgärder hantera efterfrågan för att förnya pass. Bland annat har personal rekryterats, interna utbildningar hålls och befintlig personal arbetar övertid, skriver polisen i ett pressmeddelande. Mellan den 16 mars och den 8 april ska 72 053 nya passtider släppts i Stockholmsregionen, uppger polisen.

– Det är viktigt att möta medborgarnas efterfrågan på fler passtider. Myndigheten har en serviceskyldighet vi ska leva upp till. Vi behöver därför kraftsamla i regionen för att minska passköerna. De flesta passexpeditionerna i Stockholm, särskilt de större, har nu släppt bokningsbara tider utanför ordinarie öppettider även på helgerna, säger Therese Tjeder Franzén, biträdande kommenderingschef.

Källa:aftonbladet.se