Var vänlig och vänd upp mobilen

Mobilsurf på EU-flygningar…

Flygplansläget kan snart vara ett minne blott. Passagerare ombord på flyg inom EU kommer i framtiden kunna använda sina mobiltelefoner på samma sätt som på marken, enligt ett nytt beslut från EU-kommissionen.

Genom att tillåta vissa frekvenser inom 5G-nätet blir det möjligt för resenärer att använda mobilen precis som om de var på marken förutsatt att planet har tekniken som krävs. 5G ska göras tillgängligt genom en ”pico-cell”, en särskild nätverksanslutning på flygplanet som kan ta emot och skicka signaler via satelliter och som kopplar samman planets anslutning med marknätet.

Det finns inte någon tidpunkt för när den nya tekniken kommer att vara tillgänglig. I samband med beslutet ändrade EU-kommissionen specifikationer som möjliggör wi-fi inom vägtransporter och där har EU-länderna fram till 30 juni 2023 på sig enligt SVT nyheter.

Källa: SVT nyheter