Var vänlig och vänd upp mobilen

Nollutsläpp för flygen 2050

Nästan 200 medlemsländer i FN:s flygorgan ICAO har antagit ett mål att sektorn ska nå ett nollutsläpp för flygen år 2050.

Beslutet kommer efter nästan ett årtionde av förhandlingar sedan flygbranschen har pressats att sälla sig till överenskommelserna för klimatavtalet i Paris 2015. Nu är det dags för länder att agera genom att införa politik som stöd för ett nettonollmål för flyget 2050, med mätbara framsteg längs vägen.

Källa: Ideella miljögruppen Environmental Defense Fund