Var vänlig och vänd upp mobilen

Nya föreskrifter vid resor

Nu måste utländska medborgare visa upp ett negativt covidtest för att komma in i landet. Idag onsdag 29 december träder ytterligare föreskrifter i kraft för att bromsa smittspridningen. Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter innebär att utländska medborgare över tolv år som inte är bosatta i Sverige måste kunna visa upp ett negativt covidtest för att beviljas inresa i landet.

Testet ska vara ett antigentest eller PCR/NAAT-test och får vara högst 48 timmar gammalt. Intyget ska innehålla uppgifter om när testet utförts, namn och födelsedatum på den testade, testresultat, typ av test och vem som utfört testet. Det kan vara skrivet på svenska, danska, norska, engelska eller franska.

För att underlätta för arbetspendlare och gränsstudenter inom EU/EES som kan visa att de återkommande (minst en gång i veckan) passerar gränsen för att utföra arbete eller studera i Sverige eller i något annat land räcker det att den resande kan visa upp ett vaccinationsintyg eller ett intyg om negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion där testningen har utförts inom en vecka före ankomsten.

För resor inom Sverige gäller att den som organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg på sträckor över 150 kilometer så långt som möjligt ska säkerställa att varje passagerare har tillgång till sittplats eller sovplats.

Sedan den 23 december är rekommendationen att allmänheten bör undvika miljöer med trängsel och att alla som kan bör arbeta hemifrån.
På serveringsställen som krogar och restauranger tillåts bara sittande sällskap och krav på avstånd införs. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare får enbart ha sittande publik.
Det gäller exempelvis teatrar och konserter, men även gudstjänster. Detta gäller oavsett vaccinationsbevis.

För arrangörer som inte har krav på vaccinbevis krävs avstånd mellan sällskap och att sällskapen inte får vara fler än åtta personer. Det totala deltagarantalet får då inte heller överstiga 500 personer.

Vid arrangemang större än 500 deltagare inomhus krävs vaccinationsbevis samt maximalt åtta personer per sällskap och en meters avstånd mellan sällskapen.

På mässor, handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamheter måste varje person ha ett utrymme på tio kvadratmeter.

Cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning avråds. Matcher, träningar, övningar, föreställningar och tävlingar kan fortgå.

Vid utbildningar för vuxna rekommenderas att trängsel och stora samlingar ska undvikas. Undervisning på plats är fortsatt huvudregeln, men distans kan användas för att glesa ut i undervisningslokalerna.

Källa:TT