Var vänlig och vänd upp mobilen

Nya restriktioner från 12 januari

Här är de nya hårdare restriktionerna som gäller från onsdag 12 januari. Bakgrunden är en ökad smittspridning och allt fler covidsjuka i vården efter jul- och nyårshelgen. Åtgärderna gäller tillsvidare men kommer att omprövas var 14:e dag.

Nya restriktioner:
• Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast kl. 23 och en begränsning om högst åtta pers. per sällskap och krav på sittande servering.
• Allmänt råd att vuxna ska begränsa sina nära kontakter inomhus.
• För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införs ett maxtak om 50 pers. om inte vaccinbevis finns.
• Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
• För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på mellan 50-500 pers. ska det vara sittande publik, högst åtta pers. per sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.
• För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg.

Förslag på nya åtgärder som kräver förordningsändringar och därför kommer kunna träda i kraft senare.
• Där föreslås ett deltagartak på 500 pers. för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus.
• På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överskrider 50 pers.
• För antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks maxantalet från 50 till 20 sittande pers.

Rekommendationer som gäller sedan tidigare:
• Undvika miljöer med trängsel och se till att hålla avstånd.
• Arbeta hemifrån när arbetet tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
• Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik. Munskydd rekommenderas om det inte går att hålla avstånd.
• Köpcentrum/gallerior: Krav på minst 10 kvm per pers. och att undvika trängsel.
• Kultur och fritidsverksamhet: Krav på 10 kvm per pers.och att undvika trängsel.
Undantag för verksamheter riktade till barn och unga som exempelvis träningar och tävlingar.
• Närundervisning för grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskola är fortsatt huvudprincip.
Dock bör man undvika samlingar med stora grupper inomhus och i den mån det går undvika att blanda olika klasser.

Källa:svt.se