Var vänlig och vänd upp mobilen

Blir vaccinpassen klara i tid?

Det är långt ifrån säkert att de digitala vaccinpassen blir klara till den 1 juni.

Det var i februari som Myndigheten för digital utveckling fick i uppdrag att ta fram den tekniska infrastrukturen för vaccinationsbevis till den 1 juni. Men nya bestämmelser om vad bevisen ska innehålla försvårar arbetet. Regeringen har beslutat att ”passet” inte enbart ska ange huruvida en person är vaccinerad eller inte, utan även ska kunna visa om personen har fått ett negativt testsvar eller redan har haft covid-19.

I Sverige finns ett nationellt register över vilka vaccinationer personer har fått, varifrån uppgifterna enkelt kan hämtas. Något liknande register finns dock inte över vilka som har testat sig mot covid-19 eller som har haft sjukdomen, vilket ställer till problem.
Källa:TT