Var vänlig och vänd upp mobilen

Slopat inreseförbud från 1 april

Från och med den 1 april kommer inreseförbudet som gäller för alla länder utanför EU och EES tas bort, meddelar regeringen. Dessutom slopas kravet på bevis för vaccination eller negativt covidtest vid inresa till Sverige.

Besluten fattas med hänvisning till att Folkhälsomyndigheten bedömer att inreserestriktioner inte är en proportionerlig åtgärd ur ett smittskyddsperspektiv.
Inreseförbudet infördes i mars 2020 för att minska spridningen av covid-19 och har löpande förlängts under pandemin. Inreseförbudet för Norden och övriga EU- och EES-länder slopades tidigare i februari.
Från och med den 1 april kommer covid-19 inte heller att klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom i Sverige.